A mezőgazdasági munkafolyamatok automatizálásának következményei a kockázatkezelésben

Napjaink gyorsuló ütemben tapasztalható, hogy a korábban erősen a kétkezi munkavégzésre utalt és így a helyben rendelkezésre álló emberi erőforrás mennyiségének és minőségének nagyban kitett mezőgazdasági ágazatban a tevékenység egyre nagyobb részét végzik gépek – akár önállóan is.

Ezzel a szektor vállalkozásai egyfelől ki tudják zárni a munkaerőhiány okozta termelési nehézségeket, stabilizálják működésük folytonosságát, sőt fokozzák a precíziós gazdálkodás lehetőségét és eredményességét, másfelől mindez hatást gyakorol az eddig megszokottak szerint kidolgozott biztosítási szerződések szükséges tartalmára is.

A szektor résztvevői – automatizáltsági fokuk függvényében – a kockázatkezelési költségeik növekvő hányadát kell, hogy gépek, berendezések és azok elektronikus elemeinek körültekintő biztosítására fordítsák, hiszen az eszközök számottevő értéke, bekerülési költsége indokolttá teszik azok kimunkált védelmét legyen szó akár a területi hatályról, akár a gépbiztosítás átgondolt, összetett tartalmáról (erről részletesen szóltunk egy korábbi cikkünkben). Fontos, hogy e szerződések ne a rendelkezésre álló csomagtermékek uniformizáló törekvéseit elfogadó, általános, hanem az eszközre szabott speciális megállapodások legyenek.

Ugyanakkor az eddig kimondottan veszélyesnek nevezhető munkáltatói felelősség területén mérséklődik kockázatuk, hiszen a dolgozók rendezettebb, szabályozottabb körülmények között látják el feladatukat csökkenő létszámban.

A modernizáció ezen felül együtt jár a telephelyek fejlesztésével, az ingatlanvagyon megújulásával is, így a korábbi – és nem ritkán igen alacsonyan meghatározott – biztosítási összegek is revízióra szorulnak – elkerülendő az alulbiztosítottság kárrendezéskor tapasztalható kellemetlen következményeit.

Ide kívánkozik, hogy a telephelyek fejlesztésekor elvégzett átalakítási munkálatok szintén eseti eljárást követelnek, hiszen az építési vagy szerelési tevékenységből fakadó károkozást a meglévő vagyonbiztosítás ettől eltérő rendelkezés hiányában kizárja.

Összességében e rövid eszmefuttatásból és a felvillantott szerény számú példából is kiviláglik, hogy a mezőgazdasági biztosítási gyakorlat átalakulóban van, a sokáig mostohagyereknek járó és régen idejétmúlt termékek korát és a széles biztosítási védelem hiányának időszakát egy új, megnyugtatóbb terminusnak kell követnie.

Kérje INGYENES ajánlatunkat!
Adja meg elérhetőséget és felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy a részletesen is tájékoztassuk a lehetőségeiről, és a támogatás igénylésének módjáról.
Kérem az ingyenes ajánlatot
Ne hagyja ki ezt a lehetőséget, már csak május végéig köthet növénybiztosítást!
close-link