Szállítmányozáshoz kapcsolódó biztosítási termékek

Szállítmányozáshoz kapcsolódó biztosítási termékek

Belföldi szállítmánybiztosítás

A belföldi szállítmánybiztosítást bárki megkötheti, aki a belföldön szállított vagy fuvarozott áru megóvásában érdekelt.

E szerződéstípusnak két nagy válfaja van:

 • Az összkockázatú belföldi szállítmánybiztosítás, mely esetében a biztosító az áruban keletkező mindennemű károsodást megtérít, amelyet előzetesen nem zárt ki;
 • A nevesített veszélynemekre vonatkozó, melynek tartalmát a biztosító az előre meghatározott esetekre korlátozza.

 

Nemzetközi szállítmánybiztosítás

 

A rendszer a fentiekhez hasonló, szükséges a desztinációk meghatározása, a fuvareszközök megnevezése és a szállított áruféleség feltüntetése is. Csakúgy, mint a belföldi szállítmánybiztosítás esetén, ez a módozat is köthető eseti és keretjelleggel egyaránt.

 

KÁF

 

A KÁF feltételekkel megkötött felelősségbiztosítás a biztosított tevékenység megkezdéséhez és a zavartalan üzletvitelhez szükséges, tehát már a fuvarozói engedély kiváltásához szükséges ez a biztosítási módozat.

 

BÁF

 

A fuvarozó vállalkozói szerződés alapján végzett belföldi árufuvarozói tevékenység teljesítése során a fuvarozott áruban okozott olyan károkra terjed ki, melyekért a hatályos jogszabályok szerint a fuvarozó felelősséggel tartozik.

 

CMR

 

A Nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló egyezmény szerint a nemzetközi árufuvarozást végző vagy ilyen feladatot ellátó szervezet felelősséggel tartozik az általa fuvarozott áru megóvásáért, épségéért.

E módozat keretében a Biztosító megtéríti a szállított áruban bekövetkező károkat, melyek vonatkozásában a kártérítés összege nem haladhatja meg a CMR-Egyezmény, illetve az azt kiegészítő 1978. évi Protokollban rögzített mértéket, azaz a fuvarozott küldemény, hiányzó, illetve sérült részének bruttó súlya szerinti kilogrammonkénti 8,33 SDR-t (mindez a CMR-egyezményt elfogadó, aszerint működő országokra igaz).

Általában kizárásra kerülnek

 • A szerződésben meghatározott határidő átlépéséből eredő károk;
 • Az egyes gépjárművek raksúlyának és méretkorlátozásának átlépéséből fakadó károk;
 • A szállítmány belső tulajdonságaiból eredő károk (belső romlás, erjedés, erjedés, olvadás, fagyás, stb.);
 • Melyek keletkezése a nem megfelelő csomagoláshoz köthető.

 

Lényeges, hogy a biztosítás csak a biztosítási kötvényen nevesített fuvareszközre/fuvareszközökre vonatkozik!

 

Szállítmányozói felelősségbiztosítás

 

A biztosító a szállítmányozói felelősségbiztosítás többek közt az alábbi tevékenységgel kapcsolatban felmerült károkat tekinti biztosítási eseménynek:

 • Szállítmányozás;
 • Fuvarozás;
 • Vámügynöki/vámközvetítői tevékenység;
 • Gyűjtőforgalom bonyolítása;
 • Raktározási tevékenység;

 

E tekintetben a biztosításból kizárt többek közt

 • Az illegális szállítmányok köre;
 • A környezetszennyezési károk köre;
 • Hatósági beavatkozásból következő károk;
 • Tisztán pénzügyi veszteségek (pl.: kötbér)
 • Hajók, repülőgépek üzemeltetéséből eredő károk.

 

Fontos, hogy az egyes biztosítótársaságok ajánlatai a fedezeti tartalom vonatkozásában jelentős eltéréseket mutathatnak, így például előfordulhat bizonyos áruféleségek vagy egyes tevékenységek kizárása, illetve a területi hatály korlátozása is (főszabályként a biztosítás a egész világra nyújt fedezetet).

Kérje INGYENES ajánlatunkat!
Adja meg elérhetőséget és felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy a részletesen is tájékoztassuk a lehetőségeiről, és a támogatás igénylésének módjáról.
Kérem az ingyenes ajánlatot
Ne hagyja ki ezt a lehetőséget, már csak május végéig köthet növénybiztosítást!
close-link