Cége vagyonának és működésének védelme

Cége vagyonának és működésének védelme

Partnereink működési környezetének, értékteremtésük helyszínének védelme kiemelt jelentőségű, ám igen sokrétű feladat. Ennek ellátására jó keretet nyújtanak a biztosítók feltételei, melyek tovább szélesíthetők egyedi, eseti megállapodásokkal vagy bővítve a biztosítási események körét, vagy egyértelműbbé téve a feltételek szövegezését. Természetesen valóban személyre (illetve ez esetben cégre) szabott megoldások kialakítására csak a biztosítandó telephely pontos megismerését, bejárását követően nyílik lehetőség, így ez a bejárás a legtöbb esetben képes sokkal eredményesebbé tenni munkánkat.

A vagyonbiztosításoknak két alaptípusa van,

  • A nevesített kockázatokra szóló a megállapodásban nevesített esetekben vállalja a károk rendezését (ezek jellemzően a tűz és az elemi károk eseteit jelentik);
  • Az összkockázatú (vagy másként All Risks) rendszerű vagyonbiztosítások logikája fordított, az előre meghatározott kizárásokon kívül minden kár rendezését vállalja a fedezetet adó biztosítótársaság.

A telephelyek bejárása alkalmával a normál üzemmenet megismerésén túl biztosítás szempontból lényeges információk az ingatlanok építési anyaga, kivitelezésük módja és építésük éve mellett a telephely tűz- és betörés elleni védelmének jellemzői és az eddigi kártapasztalatok is.

Amennyiben van olyan gép, berendezés, melynek nemcsak külső hatás miatti károsodását kívánják biztosítani, tételes lista szerint géptörésbiztosítással is szélesíthető a biztosítási rendszer, mely többek közt a belső törések, vagy a kezelői hiba miatt fellépő káresemények rendezését teszi lehetővé.

Az irodai elektromos berendezések, számítástechnikai eszközök védelmének kialakításakor azt is figyelembe kell venni, hogy a biztosítandó eszköz elhagyja-e a telephelyet (például egy laptop), ugyanis ez esetben a védettségét a telephelyen kívül is garantálni kell.

Az ingó és ingatlan vagyon védelméről, a biztosítási összegek körültekintő meghatározásáról, az eszközök jól definiált besorolásáról és ennek megfelelő kockázatkezeléséről történő gondoskodást követően szükséges olyan vagyon-jellegű biztosítási módozatok bemutatása is, melyek garantálni képesek a zökkenőmentes, vagy minél kevesebb zökkenővel járó működést akkor is, ha bekövetkezik egy káresemény.

Ilyen az üzemszünet biztosítás, melynek két fő típusa ismert

  • Egyfelől a vagyonbiztosítási káresemény okán előálló kényszerű üzemszünetek esetére (praktikusan, ha például egy tűzkár miatt megsemmisül egy telephely vagy annak egy része így gátolva a telephelyen történő termelést);
  • Másfelől a géptörésbiztosítás okán fellépő üzemszünetek esetére (azaz, ha a termelésben résztvevő gépsornak van olyan pontja, melynek meghibásodása a teljes termelést megakasztja, elsősorban annak meg nem oldott helyettesítése miatt).

Ezekben az esetekben a fenti módozat képes fedezni (előre meghatározott ideig) a termelés helyreállásáig kieső profitot és az addig meglévő fix költségeket.

Kérje INGYENES ajánlatunkat!
Adja meg elérhetőséget és felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy a részletesen is tájékoztassuk a lehetőségeiről, és a támogatás igénylésének módjáról.
Kérem az ingyenes ajánlatot
Ne hagyja ki ezt a lehetőséget, már csak május végéig köthet növénybiztosítást!
close-link