IT védelem

IT védelem

Az informatika napjainkban tapasztalható ütemű fejlődése és a társaságok emiatt növekvő informatikai kitettsége nagyon széleskörű, részletes biztosítási megoldásokat hívott életre.

A piacon elérhető – e témában megoldást kínáló – biztosítások alkalmasak többek közt az adatvédelmi felelősség kérdésköréhez tartozó kárigények kezelésére, azaz olyan esetekre, ha a Biztosított a részére bármilyen módon átadott információt nem szándékosan, de illetéktelen kezekbe juttatta, vagy azokkal rosszindulatúan visszaélt, illetve azokat nem szándékosan, de jogellenes gyűjtötte;

 • A hálózatbiztonsági felelősség kérdésköréhez tartozó kárigények kezelésére, vagyis olyan károk esetére, melyet rosszindulatú szoftver, hackertámadás, szolgáltatásbénító támadás, engedély nélküli felhasználás vagy hozzáférés okoz;
 • A kiber zsarolással összefüggő kárigények kezelésére, vagyis olyan fenyegetés, vagy fenyegetések sorozata, melynek célja, hogy a Biztosítottól pénzt szerezzen az alábbiak kilátásba helyezése mellett:
  • A biztosított számítógépes rendszerén tárolt bizalmas vagy védett, vagy személyazonosításra alkalmas információk felfedése, közzététele, terjesztése, felhasználása vagy megsemmisítése;
  • A biztosított számítógépes rendszerén tárolt vagy továbbított adatok, utasítások, információk megváltoztatása, sérültté tétele, károsítása, manipulálása, törlése, megsemmisítése;
  • Rosszindulatú szoftver telepítése vagyis olyan fenyegetésre, vagy fenyegetések sorozatára;
  • Olyan támadás kezdeményezése, mely a rendszer erőforrásainak felhasználásával megakadályozza a rendszer engedélyezett felhasználóinak a rendszerhez történő csatlakozását, hozzáférését;
  • Bármilyen egyéb rosszindulatú szoftver telepítésével vagy annak megakadályozásával járó kísérlet, mely a Biztosított rendszeréhez történő hozzáférést akadályozza;
 • Adatvagyont érintő károk kezelésére (amennyiben azok oka biztosítási esemény);
 • A média felelősséggel kapcsolatos kárigények kezelésére, vagyis olyan média szolgáltatás közben végzett, médiát érintő jogellenes cselekmények elkövetésére, mely többek közt
  • A Biztosított által terjesztett vagy létrehozott médiatartalommal összefüggésben lévő gondatlanság;
  • Bármely média tartalomhoz kapcsolódó plágium, kalózkodás vagy az ötletekkel való visszaélés;
  • Szerzői jog, domain név, üzleti arculat, cím, kereskedelmi név vagy szlogen megsértése;
  • Lehallgatás, rosszhiszemű vádemelés;
  • Jogi vagy természetes személy jóhírét sértő becsmérlés, becsületsértés, rágalmazás, pszichikai kár;
 • Üzemszüneti károk térítésére, azaz a Biztosított számítógépes rendszeréhez vagy az adatokhoz való hozzáférés olyan ellehetetlenítése, illetve a Biztosított számítógépes rendszerében vagy az adatokban olyan zavar kialakítása, amely a vagyoni kártól függetlenül következik be.
Kérje INGYENES ajánlatunkat!
Adja meg elérhetőséget és felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy a részletesen is tájékoztassuk a lehetőségeiről, és a támogatás igénylésének módjáról.
Kérem az ingyenes ajánlatot
Ne hagyja ki ezt a lehetőséget, már csak május végéig köthet növénybiztosítást!
close-link